1. Thu thập thông tin cá nhân

Nhaongay.vn luôn cố gắng để những thông tin được đăng trên website là hữu ích và chính xác nhất. Để thực hiện điều đó, Nhaongay yêu cầu thành viên phải cung cấp đầy đủ và chính xác mọi thông tin trên website. 

Các thông tin mà Nhaongay.vn có thể thu nhập từ thành viên bao gồm: Họ tên, giới tính, ngày sinh, email, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp, nơi làm việc và các thông tin liên quan đến công việc môi giới nhà đất.

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Các thông tin được thành viên cung cấp trên website Nhaongay.vn được sử dụng vào các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ trên Nhaongay.vn mà thành viên yêu cầu.
 • Gửi thông tin giới thiệu dịch vụ trên website Nhaongay.vn đến thành viên.
 • Phân tích, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, quy trình.
 • Nâng cao mối tương tác và liên kết với thành viên.
 • Giải quyết các vấn đề tranh chấp, khiếu nại phát sinh liên quan đến việc sử dụng Nhaongay.vn.
 • Ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật tại Việt Nam.

Nếu không có sự đồng ý của thành viên, Nhaongay.vn sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin liên quan đến thành viên cho bên thứ ba để sử dụng vào mục đích quảng cáo.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ không thời hạn, thông tin này sẽ được gỡ bỏ khỏi hệ thống lưu trữ khi có yêu cầu của khách hàng hoặc yêu cầu của các cơ quan pháp luật. Bất kỳ thời điểm nào, khách hàng cũng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh. hủy bỏ thông tin cá nhân của mình hoặc yêu cầu Nhaongay.vn thực hiện việc này. 

4. Phương tiện và công cụ để người dùng

Các thành viên được cấp một tài khoản bao gồm tên tài khoản và mật khẩu để truy cập vào Nhaongay.vn, thành viên có quyền sử dụng mọi dịch vụ, tiện ích được cung cấp trên website theo đúng chức năng, quyền hạn lựa chọn và được phân quyền. 

5. Cam kết bảo mật thông tin thành viên

- Nhaongay.vn cam kết bảo mật các thông tin của thành viên, nỗ lực và sử dụng các biện pháp thích hợp để bảo mật thông tin mà thành viên cung cấp cho website Nhaongay.vn trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Nhaongay.vn.

- Trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin thành viên bị tấn công dẫn đến dữ liệu thành viên, Nhaongay.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Nếu thấy thông tin của thành viên cung cấp trên website là không chính xác, Nhaongay.vn sẽ tiến hành hủy toàn bộ những nội dung của thành viên đó được đăng tải trên website.

- Thành viên cần cung cấp thông tin trong các trường hợp sau:

 • Truy cập, đặt mua, sử dụng dịch vụ Nhaongay.vn.
 • Yêu cầu báo giá, cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ.
 • Đăng ký nhận tin thư, email quảng cáo hoặc các loại tin tức khác.
 • Đăng ký tham dự tuyển dụng, gửi hồ sơ, lý lịch.
 • Tham gia khảo sát ý kiến, dự thi có thưởng hoặc các hoạt động khuyến mại.
 • Việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên bằng cách đăng ký tài khoản trên website Nhaongay.vn.

6. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công Ty TNHH Nhà Ở Ngay Việt Nam

Địa chỉ: 61 Ngụy Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0919.51.18.81