Nhà Ở ngay xin chân thành cảm ơn bạn đã quan tâm và mong muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trước khi bắt đầu sử dụng các dịch vụ trên website, xin vui lòng đọc và ghi nhớ những Điều khoản thỏa thuận của website. Việc sử dụng hoặc truy cập vào Nhaongay.vn sẽ được hiểu là sự chấp thuận và đồng ý với các Điều khoản thỏa thuận.

1. Trách nhiệm và hạn chế đối với người sử dụng

1.1. Trách nhiệm của người sử dụng

Người sử dụng đồng ý chỉ truy cập và dùng website Nhaongay.vn với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và quy định gắn liền với các việc sau: Sử dụng website Nhaongay.vn kể cả vùng tương tác bất kỳ, sử dụng mạng hay dịch vụ khác có kết nối tới website, phương tiện liên lạc mà nhờ đó kết nối modem, máy tính hoặc các thiết bị khác của bạn với website Nhaongay.vn.

Cung cấp đầy đủ các thông tin nhưng không giới hạn số điện thoại, email khi đăng ký tài khoản thành viên hay các trường thu thập thông tin trên website, bạn đồng ý các cuộc gọi, tin nhắn, email từ Nhaongay.vn. Gồm các nội dung liên quan đến chăm sóc khách hàng, giới thiệu, quảng cáo dịch vụ của Nhaongay.vn cũng như các sản phẩm, dịch vụ của các cổ đông sở hữu, công ty, đơn vị thành viên liên kết với Nhà Ở Ngay. 

Người dùng chỉ có một hành động duy nhất thể hiện yêu cầu Nhaongay.vn chấm dứt thực hiện cuộc gọi, tin nhắn, email đến bạn đó là xóa tài khoản thành viên trên website Nhaongay.vn.

1.2. Hạn chế đối với người sử dụng

Truy cập vào website Nhaongay.vn, người sử dụng đồng ý phải tuân thủ các điều khoản dưới đây:

  • Không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, phương tiện can thiệp hay cố gắng can thiệp vào các hoạt động đúng đắn trên website.
  • Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng Nhaongay.vn.
  • Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, bao gồm truyền bá tin tức, nói xấu, bôi nhọ, hoặc gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự.
  • Thay đổi, hoặc làm hư hại, xóa nội dung bất kỳ các hình thức, phương tiện, phần mềm khác mà gây trở ngại cho người dùng truy cập website Nhaongay.vn.
  • Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác.
  • Gửi hoặc chuyển thư rác, thông tin về các cuộc thi, thông tin khảo sát, hoặc nhắn tin đại chúng khác, cho dù với mục đích thương mại hay không.
  • Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến.

Khi có các hành vi vi phạm quy định trên, Nhaongay.vn có quyền thực hiện bất kỳ hành động hợp pháp cần thiết để ngăn chặn sự truy cập, sử dụng trái phép website hoặc báo cáo hành vi tới cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

2. Các quyền sở hữu trí tuệ

Người sử dụng thừa nhận nội dung trên website Nhaongay.vn thuộc bản quyền trí tuệ của Nhà Ở Ngay, bạn phải ghi rõ nguồn khi sao chép: văn bản, hình ảnh, video,… Hoặc code, giao diện website Nhaongay.vn.

Bạn không thể thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, chuyển giao hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần. 

Bạn thừa nhận website Nhaongay.vn, các cộng tác viên hoặc những người sử dụng vẫn là người chủ sở hữu của nội dung, bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung.

3. Các vùng tương tác

Người sử dụng thừa nhận, website Nhaongay.vn có thể chứa các vùng tương tác khác nhau. Những vùng tương tác này cho phép phản hồi đến website, tương tác thời gian thực hiện giữa những người sử dụng. Bạn hiểu rằng, Nhà Ở Ngay không kiểm soát các thông báo, thông tin hoặc các tập tin được phân phối đến các vùng khác nhau như vậy, website Nhaongay,vn có thể cho bạn và những người sử dụng khác khả năng tạo và quản lý một vùng tương tác. 

Việc sử dụng và quản lý một vùng tương tác sẽ bị chi phối bởi Điều khoản thỏa thuận và các quy tắc bổ sung bất kỳ, hoặc các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kỳ do bạn hay người sử dụng thiết lập. Bạn công nhận rằng, Nhaongay.vn không thể và không có ý định sàng lọc các thông tin trước. Ngoài ra, chúng tôi khuyến khích liên lạc mở và không thiên vị trong các vùng tương tác nên website Nhaongay.vn không thể xác định trước mức độ chính xác hoặc sự phù hợp với Điều khoản thỏa thuận.

Website Nhaongay.vn không chịu trách nhiệm với việc sàng lọc, lập chính sách, hiệu chỉnh, duyệt hoặc giám sát nội dung trong bất kỳ một vùng tương tác. Mặc dù vậy, bạn cũng đồng ý Nhaongay.vn có quyền giám sát mọi vùng tương tác, để lộ thông tin nào đó nếu cần thiết theo yêu cầu luật pháp, hoặc yêu cầu khác của chính phủ với hoạt động của chính phủ với các vùng tương tác, hoặc để tự bảo vệ mình hay những người sử dụng khác.

Trường hợp được thông báo nội dung dẫn ra không phù hợp với Thỏa thuận này, website Nhaongay.vn có thể cận trọng điều tra và xác định để loại bỏ, hoặc yêu cầu người sử dụng bỏ nội dung đó. Website giữ quyền cấm các hành động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác, hoặc soạn thảo, từ chối gửi, hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ, toàn thể hay từng phần với đặc quyền của mình, khi thấy vi phạm các điều khoản thỏa thuận.

4. Chấm dứt Điều khoản

Quyền duy nhất của bạn khi không thỏa mãn với chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn của Nhaongay.vn trong điều hành web là dừng sự truy cập vào website. Nhaongay.vn có thể chấm dứt hoặc tạm ngừng sự truy cập của bạn đến tất cả hay phần bất kỳ của website mà không thông báo với các hành động khi Nhà Ở Ngay tin là vi phạm Điều khoản Thỏa thuận hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà website đưa ta, hoặc với các hành động khác mà chúng tôi tin là có hại đến website Nhaongay.vn và những người sử dụng khác.

Nhà Ở Ngay với đặc quyền riêng có thể đình chỉ sự hoạt động của nó và chấm dứt Điều khoản Thỏa thuận mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo đặc quyền của mình. Trong trường hợp chấm dứt, bạn không còn được phép truy cập đến website nữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn chế của bạn về nội dung được tải từ Nhaongay.vn.

5. Các liên kết

Người sử dụng phải hiểu rằng trừ phần nội, các sản phẩm và dịch vụ có trên website Nhaongay.vn, công ty mẹ, các chi nhánh, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các site khác trên internet được kết nối tới hoặc từ website Nhaongay.vn.

Nhà Ở Ngay không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối hoặc từ website Nhaongay.vn đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba. Do vậy, việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bản thân. 

Website Nhaongay.vn, công ty mẹ, giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra. 

6. Bồi thường

Bạn đồng ý thanh toán mọi khoản chi phí phát sinh, khoản bồi thường tương ứng với trách nhiệm pháp lý, từ sự vi phạm các điều khoản này. Hoặc gây tổn hại đến việc sử dụng, truy cập của người dùng đến trang Nhà Ở Ngay, hoặc truyền tải nội dung bất kỳ trên website Nhaongay.vn

7. Các vấn đề khác

Điều khoản Thỏa thuận này bao gồm toàn bộ sự thỏa thuận giữa website Nhaongay.vn và bạn, thay thế mọi thỏa thuận trước đây. Chúng tôi có thể xét lại Điều khoản Thỏa thuận này hoặc mọi chính sách khác vào bất kỳ lúc nào và đôi khi, sự xem này có hiệu lực trong 2 ngày nhờ gửi thông báo về xem xét đó ở trên website.

Nhà Ở Ngay đồng ý xem xét lại Điều khoản thỏa thuận này định kỳ để hiểu về những điều đã được sửa lại. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi, bạn có quyền không truy cập đến website Nhaongay.vn. Việc Nhà Ở Ngay không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của Điều khoản thỏa thuận sẽ không được xem là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ. 

Xin cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bản Điều khoản Thỏa thuận này, một lần nữa Nhaongay.vn xin cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hy vọng rằng những thông tin trên của Nhaongay.vn sẽ hữu ích đối với bạn.