1. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Nhaongay.vn là cổng trung gian kết nối và cung cấp thông tin bất động sản giữa bên bán và bên mua, bên cho thuê và bên thuê mà không tham gia vào bất kỳ hoạt động hay nội dung thỏa thuận nào trong giao dịch giữa hai bên. 

Các bên tham gia vào giao dịch mua bán, cho thuê bất động sản phải tự thẩm định và phải chịu trách nhiệm đối với các thông tin cá nhân, bất động sản và dịch vụ bất động sản khi tham gia giao dịch. 

Người đăng tin phải điền đầy đủ thông tin được yêu cầu cung cấp trên Nhaongay.vn. Trường hợp người đăng tin không cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin được yêu cầu thì Nhaongay.vn sẽ được miễn trách nhiệm theo quy định tại Điều 13 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010. Ban quản trị website hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời khi nhận được phản hồi, khiếu nại về Người đăng tin nội dung tin đăng, quảng cáo không chuẩn, sai sự thật.

Nhaongay.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị người đăng tin cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến bất động sản và dịch vụ liên quan. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong nội dung tin đăng, giao dịch đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 

- Các bên liên quan bao gồm: Người đăng tin và người mua/ bán/cho thuê/ thuê có vai trò và trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có).

- Người mua/ bán/ cho thuê/ thuê có thể gửi khiếu nại trực tiếp đến Người đăng tin hoặc thông qua ban quản trị Nhaongay.vn. Sau khi tiếp nhận khiếu nại, Nhaongay.vn sẽ chuyển ngay khiếu nại đó đến Người đăng tin bằng các phương thức nhanh chóng nhất.

- Người đăng tin phải chịu toàn bộ trách nhiệm về nội dung tin đăng trên trên Nhaongay.vn. Trường hợp có khiếu nại phát sinh, Người đăng tin có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến đến sự việc đang gây mâu thuẫn, khiếu nại cho Nhaongay.vn và người có khiếu nại. Trong mọi trường hợp, Người đăng tin phải có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của người có khiếu nại liên quan đến bất động sản và dịch vụ bất động sản đi kèm.

- Trường hợp phát sinh mâu thuẫn, khiếu nại, tranh chấp các bên sẽ ưu tiên giải quyết bằng biện pháp thương lượng, hòa giải. Trong trường hợp thương lượng, hòa giải không thành công thì Nhaongay.vn yêu cầu các bên gửi đơn đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật. 

2. Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Bước 1: Tất cả các yêu cầu giải quyết khiếu nại, tranh chấp sẽ được chuyển đến đến Bộ phận Chăm sóc khách hàng để tiếp nhận. Hotline: 0919.51.18.81. Email: cskh@nhaongay.vn 

Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận khiếu nại nhanh chóng xác minh lại những thông tin và chuyển yêu cầu giải quyết khiếu nại tranh chấp sang Bộ phận kinh doanh để đưa ra phương án giải quyết.

Bước 3: Bộ phận kinh doanh đề xuất phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp và phản hồi Bộ phận chăm sóc khách hàng.

Bước 4: Bộ phận chăm sóc khách hàng xin ý kiến phê duyệt của Ban Giám đốc

Bước 5: Ban Giám đốc xem xét và phê duyệt phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Bước 6: Bộ phận Chăm sóc khách hàng phản hồi với người có yêu cầu giải quyết khiếu nại, tranh chấp về nội dung khiếu nại, tranh chấp và phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp (Nếu có). 

Quy định về Cơ chế giải quyết khiếu nại của Nhaongay.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/06/2022.