Tìm kiếm bất động sản

Thêm tiêu chí

Điều khoản thoả thuận

  • icon time

    04/05/2021

  • 315

  • 0
  • huedao

Nguyên tắc chung

Mọi hoạt động mua bán sản phẩm trên Nhaongay.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả thương nhân và Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, Thương nhân sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách Hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm do thương nhân cung cấp trên Nhaongay.vn.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, Công ty sẽ ghi âm và lưu giữ lại nội dung các cuộc gọi của Khách Hàng đến số tổng đài chăm sóc Khách Hàng của "Nhà Ở Ngay"; và các cuộc gọi từ Bộ phận chăm sóc Khách Hàng của "Nhà Ở Ngay" cho Khách Hàng (sau đây được gọi chung là “Bản ghi âm”). Bản ghi âm sẽ được dùng làm chứng cứ trong trường hợp có tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Website Nhaongay.vn, tùy theo quyết định của Công ty.

Bằng việc tham gia giao dịch trên Nhaongay.vn, Thương Nhân/Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động Website.

Trách nhiệm khi phát sinh lỗi kỹ thuật

Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của "Nhà Ở Ngay", chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Khách Hàng.

Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ email info@Nhaongay.com chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.

Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

Quyền và trách nhiệm của Ban quản trị Website Nhaongay.vn

Quyền của Ban quản trị

Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì chúng tôi có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

Chúng tôi có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn.

Ban quản trị sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của chúng tôi.

Chúng tôi có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản trị

Loại bỏ những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Loại bỏ những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Yêu cầu Chủ Nhà cung cấp những giấy tờ cơ bản đảm bảo đủ điều kiện cho thuê đối với Bất Động Sản. Ban quản trị có nghĩa vụ tiếp nhận những phản ảnh từ Khách Hàng.

Xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn.

Tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch.

Duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên đới.

Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia Website Nhaongay.vn

Chủ Nhà/Môi Giới (bên có Bất Động Sản)

Quyền của Chủ Nhà/Môi Giới

Đăng thông tin Bất Động Sản của mình theo các quy định trên Website Nhaongay.vn

Được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để sử dụng trong việc quản lý những Bất Động Sản của mình tại Nhaongay.vn và kiểm tra các thông tin liên quan đến Bất Động Sản của mình như yêu cầu đang chờ, thống kê số tiền nhận được từ Nhaongay, số khách booking…

Được hướng dẫn sử dụng các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc đăng thông tin thuê Bất Động Sản và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn.

Có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email...

Trách nhiệm của Chủ Nhà/Môi Giới

Tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình;

Có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý;

Cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn và những thông tin đăng tải lên Sàn là chính xác.

Có trách nhiệm cung cấp thông tin về Bất Động Sản, hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Chủ Nhà và Khách Hàng diễn ra qua Sàn;

Bồi thường thiệt hại cho Khách Hàng nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về Chủ Nhà, theo quy định trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ đã ký với "Nhà Ở Ngay";

Cam kết không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;

Cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của chúng tôi;

Không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn.

Quyền và trách nhiệm của Khách Hàng (bên thuê/mua Bất Động Sản)

Quyền của Khách hàng

Khách Hàng sẽ được cập một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý tài khoản của mình, thống kê những giao dịch đã thành công.

Khách Hàng sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho sử dụng dịch vụ cho thuê Bất Động Sản, hỗ trợ giải quyết khiếu nại và các vấn đề khác liên quan tới dịch vụ cho thuê Bất Động Sản trên Website.

Khách Hàng có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn.

Khách Hàng được quyền khiếu nại trong trường hợp Chủ Nhà không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung đã cam kết về cung cấp dịch vụ cho thuê Chỗ Nghỉ theo quy định trong đơn đặt phòng.

Trách nhiệm của Khách hàng

Khách Hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình;

Khách Hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý;

Khách Hàng cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn và những thông tin đang tải lên Sàn là chính xác. Khách Hàng tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin của mình và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Nhaongay.vn.

Khách Hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin về Bất Động Sản đã thuê, hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Chủ Nhà và Khách Hàng diễn ra qua Sàn;

Sử dụng các phương tiện thanh toán, nguồn tiền thanh toán hợp pháp hợp lệ để đăng ký đặt phòng;

Cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;

Bồi thường thiệt hại cho "Nhà Ở Ngay" trong trường hợp vi phạm các quy định của Sàn Giao dịch TMĐT;

Cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của chúng tôi;

Không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Nhaongay.

Tin liên quan

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể thanh toán một phần số tiền sản phẩm và tham gia trả góp trên số tiền còn lại không?

Khách hàng không thể chia nhỏ số tiền tham gia trả góp. Các đơn hàng trả góp sẽ được chúng tôi chuyển tự động 100% giá trị đơn hàng với kỳ hạn trả góp khách hàng đã đăng ký qua ngân hàng.

thông báo dự án

thông báothông báo dự án dự án thông báo dự án thông báo dự án 

Sản phẩm nào được thanh toán trả góp ?

Các sản phẩm có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên thì được trả góp. 

Mỗi khách được mua bao nhiêu sản phẩm trả góp

Mỗi khách hàng có thể mua trả góp cho nhiều đơn hàng , nhưng mỗi đơn hàng chỉ được mua tối đa 01 sản phẩm .

Đặt câu hỏi của bạn tại đây